Přístupy ve vzdělávání kariérových poradců

Lenka Hloušková

Přístupy ve vzdělávání kariérových poradců

Číslo: 3/2018
Periodikum: Studia Paedagogica
DOI: 10.5817/SP2018-3-6

Klíčová slova: kariérový poradce; přístup založený na vyučování; multiprofesionální přístup; kompetenční přístup; Česká republika

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Cílem této studie je identifikovat rozdílné přístupy ve vzdělávání kariérových poradců a naznačit jejich potenciál pro další profesionalizaci kariérového poradenství v ČR. S oporou o zdroje týkající se vzdělávání kariérových poradců v evropských zemích, s ohledem na vývoj odborné přípravy profesních/kariérových poradců v ČR a výsledky analýz vzdělávacích příležitostí určených kariérovým poradcům v ČR v letech 2003, 2010 a 2017 jsou představeny tři přístupy ve vzdělávání kariérových poradců. Konkrétně to je přístup založený na vyučování, multiprofesionální přístup a kompetenční přístup, které jsou v současné době v ČR praktikovány paralelně vedle sebe. Otázkou ale zůstává, jak lze s ohledem na situaci v ČR podporovat silné stránky a eliminovat slabé stránky toho kterého přístupu, a tím vytvořit co nejoptimálnější systém vzdělávání pro velmi rozmanitou skupinu českých kariérových poradců.