Proces interpretace uměleckého díla dětským divákem

Kristýna Říhová

Proces interpretace uměleckého díla dětským divákem

Číslo: 3-4/2018
Periodikum: Výtvarná výchova

Klíčová slova: Výtvarná výchova, intepretace, vizuální gramotnost, diskursivní analýza, akční výzkum, kritické myšlení, umění, didaktická transformace učiva, Art education; the interpretation; visual literacy; discursive analysis, action research, art

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Předkládaná empirická studie zkoumá proces interpretace uměleckých

děl, a to zejména ve vztahu mezi studentem/divákem, učitelem/lektorem
či rodičem/prarodičem a uměleckým dílem. Věnuje pozornost prostoru
pro hlasy žáků, jejich žité zkušenosti a rozvoji dovedností kritického
diváka. Představuje rozdíly mezi žákovskou, expertní a literární
interpretací konkrétního uměleckého díla. Problém interpretace
uměleckého díla nahlíží ve vztahu k vizuální gramotnosti a kurikulárním
dokumentům. Kulturální studia, vizuální studia a teorie výtvarné výchovy
tvoří profesionální diskurs zastřešující výzkum.