Quality of life and sexuality in women with urinary incontinence

Petra Pičmanová, Martin Procházka

Quality of life and sexuality in women with urinary incontinence

Číslo: 2/2021
Periodikum: Česká gynekologie
DOI: 10.48095/cccg2021129

Klíčová slova: ženská sexuální dysfunkce – močová inkontinence – kvalita života – žena

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Cíl práce: Přehled problematiky močové inkontinence a s tím spojená kvalita života u žen, včetně sexuality. Metodika: Zpracování údajů z literatury. Závěr: Močová inkontinence i ženská sexuální dysfunkce jsou časté problémy, které nepříznivě působí na kvalitu života ženy. Jejich příčina je často multifaktoriální. Obě tyto dysfunkce jsou běžné u žen, ale mnohdy nejsou ženami hlášeny, a tedy nejsou i následně léčeny. Takzvané močové příznaky, stud a strach mohou vést až k úplné sociální izolaci takto postižené ženy. Existuje mnoho studií, které naznačují, že zvládnutí problému s močením může zlepšit následně i sexuální funkce a celkovou kvalitu života ženy. Prevalence významně roste s věkem.