Frazeologismy v hospodářské němčině a češtině

Věra Höppnerová

Frazeologismy v hospodářské němčině a češtině

Číslo: 1/2019-2020
Periodikum: Cizí jazyky

Klíčová slova: Phraseology, business German, Business Czech, different types of equivalence

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: The phraseological research has been concentrated mostly on the comparison of idioms in

the general language. This article deals with the phraseological phenomena in German and
Czech business language. There were found numerous cases of total and partial equivalence.
Differences are apart from others in different use of foreign words and metaphoric expressions.