Josef Wünsch a klasická filologie

Jana Kepartová

Josef Wünsch a klasická filologie

Číslo: 1/2018
Periodikum: Marginalia Historica

Klíčová slova: Josef Wünsch – klasická filologie – klasičtí filologové – 19. století – školství v Rakousku-Uhersku

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: V předložené studii je sledována cesta českého učitele, cestovatele a spisovatele Josefa

Wünsche od klasické k moderní fi lologii, od antického k modernímu světu. Wünsch
se chtěl stát učitelem klasických jazyků na rakouských vyšších gymnáziích; z několika
důvodů, jež jsou v této studii zkoumány, svůj sen opustil a aproboval se na učitele
češtiny a němčiny. Vyučoval ovšem i jiné předměty. Jeho vztah ke klasickým fi lologům
prodělal postupně změny od souhlasu až k odmítání. Nicméně se dokázal do antického
světa velmi dobře vcítit, jak ukazuje jeho kniha o Pompejích.