Jak poznáme kvalitní kombinované studium? Pilíře kvality v hodnocení zralými studenty

Karla Brücknerová

Jak poznáme kvalitní kombinované studium? Pilíře kvality v hodnocení zralými studenty

Číslo: 1/2021
Periodikum: Studia Paedagogica
DOI: 10.5817/SP2021-1-5

Klíčová slova: kvalita ve vysokém školství; hodnocení kvality služby; kombinované studium; zralí studenti; pedagogické obory; kvalitativní výzkum

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Cílem článku je z jistit, na základě jakých kritérií konstruují zralí studenti (nad 26 let) kombinovaného studia pedagogických (učitelských i neučitelských) oborů hodnocení kvality svého vysokoškolského studia. K naplnění cíle využívám 28 narativních rozhovorů, v nichž kombinovaní studenti popisují svoji cestu studiem. Na základě tří kol kvalitativní analýz y (iniciální kódování, identifikace a analýza hodnoticích výpovědí, analýza významu jednotlivých hodnoticích výpovědí pro jednotlivé respondenty) představím čtyři pilíře kvality, které mají hlavní slovo v hodnoticích soudech zralých studentů pedagogických oborů. Prvním pilířem je partnerský přístup ke studentům indikovaný vnímavostí učitele a z působem nastavení pravidel. Druhým pilířem je vnímaná smysluplnost na úrovni kurikula předmětů a celkové koncepce studijního programu. Třetím pilířem je optimální náročnost studia indikovaná na jedné straně důstojnými standardy a na straně druhé podřízeností náročnosti cíli studia. Čtvrtým pilířem je didaktická kvalita prezenční výuky i online podpory. V závěru textu navrhuji postup, jak kvalitu studia v očích kombinovaných studentů efektivně zvyšovat.