Patient’s benefits from physician’s empathy and results of including of empathy development into medical training

Zdeněk Adam, Jeroným Klimeš, Zdeněk Boleloucký, Luděk Pour, Zuzana Adamová, Miroslav Tomíška, Helena Marečková

Patient’s benefits from physician’s empathy and results of including of empathy development into medical training

Číslo: 5/2022
Periodikum: Klinická onkologie
DOI: 10.48095/ccko2022358

Klíčová slova: soucit – empatie – komunikační dovednosti – vztah lékař-pacient – spokojenost pacienta – samota

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Východiska: Míra empatie je individuální lidskou vlastností, ne zcela závisející na kognitivní inteligenci. S určitými genetickými základy pro schopnost empatie se lidé rodí, ale schopnosti empaticky vnímat své okolí se v průběhu života rozvíjejí. Přínos empatie lékařů pro jejich pacienty byl zkoumán četnými studiemi a v poslední době je zkoumán i přínos začlenění rozvíjení schopnosti empatie do kurikul ně­kte­rých lékařských fakult. Vyhodnocení začlenění cíleného rozvíjení schopnosti empatie na vybraných lékařských fakultách prokázalo zlepšení skóre empatického vnímání těch skupin studentů, které byly do tohoto programu začleněny. Všechny v textu citované studie, které analyzovaly vliv empatie zdravotnického personálu na výsledek léčby, prokázaly pozitivní vliv. Cíl: Cílem článku je upozornit na důležitost empatické komunikace lékaře s pacientem a na důležitost výuky empatické komunikace na lékařských fakultách.