Dolování z otevřených dat o rozpočtech a výdajích

David Chudán, Vojtěch Svátek, Jaroslav Kuchař, Stanislav Vojíř

Dolování z otevřených dat o rozpočtech a výdajích

Číslo: 1/2018
Periodikum: Acta Informatica Pragensia
ISBN: 1805-4951
DOI: 10.18267/j.aip.114

Klíčová slova: Dolování z dat, otevřená data, fiskální data, evropský projekt, OpenBudgets.eu

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Metody dolování z dat jsou aplikovány ve stále větší míře, a to i v doménách, které tradičně nemají tak silnou podporu analytických nástrojů a kde převládá ruční práce analytika. Použití těchto metod v oblasti fiskálních dat umožní jejich hlubší analýzu a může přinést nová zjištění. Nasazení pokročilých metod dolování z dat je jednou z částí projektu OpenBudgets.eu, který se zaměřuje na transparentnost a odpovědnost v oblasti nakládání s veřejnými prostředky. Tento přehledový článek shrnuje některé zkušenosti autorů z tohoto projektu získané při vývoji, implementaci a aplikaci vybraných metod dolování z fiskálních dat. Jedná se zejména o metody detekce anomálií a dolování asociačních pravidel. Tyto metody jsou integrovány do centrální platformy projektu, která je k dispozici pokročilým i běžným uživatelům v případě zájmu o analýzu fiskálních dat. Pilotní analýzy ukázaly, že problémem dataminingové analýzy v této doméně je velký objem nacházených pravidel a různorodý původ jejich vzniku.