Srovnání vybraných národních identifikačních systémů užívajících identifikátory URN:NBN

Ladislav Cubr, Iveta Lodrová, Martin Řehánek, Zdeněk Vašek

Srovnání vybraných národních identifikačních systémů užívajících identifikátory URN:NBN

Číslo: 1/2016
Periodikum: ProInflow

Klíčová slova: RFC 3188; URN:NBN; resolver; perzistentní identifikátory; digitální dokumenty; systémy identifikace; Česká republika; Finsko; Itálie; Německo; Nizozemí

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Studie se zabývá identifikačními systémy zemí EU založenými na standardu URN:NBN. Pro analýzu byly zvoleny systémy ve Finsku, Itálii, Nizozemsku a v Německu (německý systém poskytuje služby i pro Rakousko a Švýcarsko). Analýze jsou podrobena jednotlivá technická řešení a národní odlišnosti jednotlivých modelů implementace standardu URN:NBN. Studie v úvodu přináší přehled identifikačních systému pro digitální dokumenty a podrobně popisuje standard URN:NBN. V hlavní části studie pak jsou na základě zvolených kategorií (objekt identifikace, účastníci systému, model syntaxe a pravidla používání) porovnávány jednotlivé národní identifikační systémy s implementací identifikačního systému ČIDLO (systém pro URN:NBN v ČR). Cílem studie je poukázat na možnosti a omezení identifikačního systému využívajícího URN:NBN a především na jeho roli v procesech dlouhodobého uchovávání a zpřístupňování digitálních dokumentů z oblasti národního kulturního dědictví.