Vyhodnotenie premenných parametrov rýchlostnej komunikácie R1 Trnava – Nitra v km 0,000 až km 2,250, v mieste uloženia oceľovej výstužnej siete Roadmesh

Ľuboš Lichý

Vyhodnotenie premenných parametrov rýchlostnej komunikácie R1 Trnava – Nitra v km 0,000 až km 2,250, v mieste uloženia oceľovej výstužnej siete Roadmesh

Číslo: 3/2018
Periodikum: Silnice-železnice

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení