Learning by doing ve výuce výzkumu  v ošetřovatelství na 3. lékařské fakultě  Univerzity Karlovy v Praze

Marie Zvoníčková, Tereza Bakusová, Magda Hubner, Tomáš Kostrhun, Václava Otcová, Hana Svobodová, Anna Vojáčková, Renata Vytečková

Learning by doing ve výuce výzkumu v ošetřovatelství na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Číslo: 2/2023
Periodikum: Florence

Klíčová slova: inovace výuky, výzkum v ošetřovatelství, studium ošetřovatelství

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: V letech 2017–2022 probíhal na Univerzitě Karlově projekt Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – Zvýšení

kvality vzdělávání na Univerzitě Karlově a jeho relevance pro potřeby trhu práce, jehož součástí byl na 3. lékařské fakultě
Univerzity Karlovy (LF UK) i dílčí projekt Modul Evidence-based practice ve výuce ošetřovatelské péče. Tento projekt
byl zaměřen na prozkoumání možnosti inovovat výuku zaměřenou na výzkum v ošetřovatelství.
Jako rámec byl vybrán projekt RN4CAST a po souhlasu autorů evropské studie byl rozpracován do dílčích etap.
Práce na projektu se účastnila skupina studentů, realizoval se tak princip learning by doing. Sběr dat proběhl ve
spolupráci s Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady a Ústřední vojenskou nemocnicí – Vojenskou fakultní nemocnicí
Praha. Výsledky této části projektu byly prezentovány na konferenci s mezinárodní účastí. Pro potřeby výuky studentů
bakalářského oboru Všeobecné ošetřovatelství na 3. LF UK byl vytvořen unikátní sborník, který mapuje jednotlivé fáze
pilotního projektu výuky výzkumu v ošetřovatelství