Existenční a studijní cesty Viléma Gablera a jejich využití v pedagogické praxi

Karel Rýdl

Existenční a studijní cesty Viléma Gablera a jejich využití v pedagogické praxi

Číslo: 1/2018
Periodikum: Marginalia Historica

Klíčová slova: Vilém Gabler – studijní cesty – Švýcarsko – Srbsko – Francie – Tyrolsko – pedagogické zkušenosti

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: V rámci současného monografi ckého zpracovávání životních osudů a díla Viléma

Gablera, který je známý nejen jako první ředitel Městské vyšší dívčí školy v Praze, ale
i jako významný frankofi l, politik a výrazný činitel českého kulturně politického života,
byly zjištěny také jeho četné a různě motivované zahraniční cesty a pobyty, kterými se
chce autor v příspěvku přednostně zabývat. Představena bude zvláště první studijní
cesta do Francie (1846), vynucený „útěk“ do Srbska (1852–1854), dále studijní cesta do
Brixenu po stopách Karla Havlíčka (1862) a půlroční studijní cesta po pedagogických
zařízeních v Německu, Švýcarsku a Francii (1863). Autor soustředí pozornost nejen na
okolnosti vedoucí k zahraničním cestám, ale i na jejich průběh a prezentaci v dobovém
tisku. V závěru příspěvku bude představeno využívání výsledků z cest v pedagogické
a historiografi cké odborné praxi Viléma Gablera.