Squeeze casting – využití této licí metody a praktické propojení s MAGMASOFT

Milan Luňák, Roman Reška, Josef Brixí, David Jelínek

Squeeze casting – využití této licí metody a praktické propojení s MAGMASOFT

Číslo: 1/2023
Periodikum: Slévárenské listy

Klíčová slova: Squeeze casting, MAGMASOFT, modul HPDC, AlSi9Cu3(Fe)

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: V článku je přiblížena licí technologie squeeze casting v provedení nepřímého lisování. Je zde uvedena jak

stručná teorie poukazující na výhody a specifika této unikátní slévárenské výrobní metody, tak konkrétní případová studie dokazující praktické použití i v automobilovém průmyslu. MAGMASOFT v případové studií hraje zásadní roli a článek představuje možné propojení a velmi užitečné použití numerických výpočtů k zefektivnění výroby.