Motivace studentů a absolventů ke studiu oboru sociální pedagogika – mezi osobním rozvojem a službou?

Jitka Lorenzová

Motivace studentů a absolventů ke studiu oboru sociální pedagogika – mezi osobním rozvojem a službou?

Číslo: 1/2020
Periodikum: Studia Paedagogica
DOI: 10.5817/SP2020-1-4

Klíčová slova: volba studia; sociální pedagogika; vnitřní motivace; vnější motivace; smíšená motivace; individuálně-rozvojová motivace; altruistická motivace; kariérní motivace; konvenční motivace; vyhýbavá motivace

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Článek přináší výsledky explorativního výzkumného šetření zaměřeného na z jištění motivací k volbě studia oboru sociální pedagogika. Data byla získána dotazníkovým šetřením u studentů a absolventů z celé ČR (n = 333). Dotazník zkoumal oblasti vnitřní, vnější a smíšené kariérní motivace. Výsledky: u většiny respondentů byla volba oboru ovlivněna vnitřní motivací. Ve struktuře vnitřní motivace se jako nejdůležitější ukázal motiv osobního rozvoje a motiv prospěšnosti pro druhé a společnost. Ve struktuře vnější motivace přikládali respondenti význam konvenčně uznávaným hodnotám, jako je stabilní příjem a sociální jistota. Naopak prestiž nebyla vnímána jako důležitá. Korelační analýza ukázala souvislost individuálně rozvojových, altruistických a oborových motivací. Obor je tedy chápán jako "pomáhající", zároveň je s ním spojen rozvoj osobního potenciálu. U vnitřní motivace nebyly z jištěny rozdíly podle pohlaví, věku, profesního statutu ani podle formy studia. Rozdíly se naopak ukázaly u vnější a smíšené motivace. U mladších respondentů a studentů v prezenční formě studia se více než u starších respondentů vyskytovala vyhýbavá motivace spojená s náhradní volbou studia. Mladší respondenti byli také více ovlivněni přáteli a známými. Pokud jde o smíšenou kariérní motivaci, jako důležitý faktor volby oboru ji uváděli starší respondenti, studenti kombinované formy studia a absolventi v praxi. Tito respondenti také víc než ostatní připouštěli, že v jejich volbě sehrál roli požadavek nadřízeného.