Co budeme dělat zítra? Pokusíme se přežít! Vzdělávání doma v době koronavirové pandemie z perspektivy matek

Daniela Šimková

Co budeme dělat zítra? Pokusíme se přežít! Vzdělávání doma v době koronavirové pandemie z perspektivy matek

Číslo: 3/2021
Periodikum: Studia Paedagogica
DOI: 10.5817/SP2021-3-7

Klíčová slova: pandemie covid-19; vzdělávání doma; distanční vzdělávání; genderové nerovnosti; dopad pandemie covid-19 na rodiny

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Rok 2020 vystihují dvě slova – koronavirová pandemie. Bez precedentní pandemická událost zasáhla všechny oblasti společenského života, vzdělávání nebylo výjimkou. Pro zajištění kontinuity výuky přistoupily školy k distančnímu vzdělávání. Přestože za vzdělávání nesly hlavní zodpovědnost školy, zejména u dětí na primárním stupni měli rodiče v procesu učení klíčovou roli. Cílem studie bylo z jistit, jak během pandemie covid-19 matky prvostupňových dětí přistupovaly ke vzdělávání doma. Kvalitativně orientované výzkumné šetření vychází z dvanácti hloubkových polostrukturovaných rozhovorů. Analýza dat vedla k vytvoření pěti typů přístupů matek k průběhu vzdělávání doma: (1) typ "levou zadní" charakterizuje přístup nezávislý na škole a výrazně angažovaný ve vzdělávání doma; (2) typ "plníme nad plán" vystihuje přístup striktně organizovaný; (3) typ "dře to, ale jde to" charakterizuje přístup matek, které znaly svoje limity, a nenechaly se vzděláváním doma pohltit; (4) typ "držíme se zuby nehty" popisuje přístup matek, které se přes své vyčerpaní snažily, aby jejich děti splnily všechny školní povinnosti; a (5) typ "tonoucí se stébla chytá" zastupuje rezignovaný přístup matky, která by potřebovala pro zvládání vzdělávání doma větší podporu ze strany školy i rodiny.