Biom

Biom

Vydavatelství: Praha: CZ Biom - České sdružení pro biomasu
Rok vydání: [1997-]

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: BIOM je odborný časopis a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu - CZ Biom. Jeho úkolem je informovat členy sdružení, státní správu, nevládní organizace a subjekty zabývající se biomasou ve všech jejích formách o činnosti CZ Biomu a novinkách v obnovitelných zdrojích energie - biomase.

Přehled čísel