Kongenitální neutropenie u dětí a dospělých

K. Staňo Kozubík, Z. Vrzalová, J. Trizuljak, M. Skalníková, L. Radová, I. Blaháková, J. Štika, V. Bergerová, M. Šmída, Š. Pospíšilová, M. Doubek

Kongenitální neutropenie u dětí a dospělých

Číslo: 4/2021
Periodikum: Transfuze a hematologie dnes
DOI: 10.48095/cctahd2021297

Klíčová slova: dědičná neutropenie dospělých – varianty genů – exomové sekvenování

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Dědičné neutropenie (DN) patří mezi geneticky podmíněná onemocnění, která mohou být dia­gnostikována i v dospělém věku. DN se v dospělosti manifestuje spíše lehkými formami neutropenie a cytopenie. Případné další klinické příznaky bývají mírnější ve srovnání s DN dia­gnostikovanými u dětí. Molekulárně genetickou analýzou, zejména exomovým sekvenováním, bylo v různých genech identifikováno mnoho patogenních mutací zodpovídajících za fenotyp DN. Mutace ně­kte­rých těchto genů zároveň pacienty predisponuje ke zvýšenému riziku rozvoje myelodysplastického syndromu či akutní myeloidní leukemie. Správná strategie sledování pacientů, genetické poradenství a stanovení optimálního postupu léčby mohou poté významně ovlivnit prognózu tohoto onemocnění.