Host

Host

Vydavatelství: Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host
Rok vydání: 1985-

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Předplatné

Přečíst po přihlášení

Anotace: Dnešní podoba časopisu HOST se rodila už v roce 1985, kdy byl za redakce Dušana Skály založen samizdatový sborník HOST, který přes mnohá rizika spojená s jeho vydáváním a distribucí představoval ostrůvek svobodného šíření literatury a myšlení u nás. (Vedle dalších samizdatových sborníků, jako byly např. Vokno nebo Revolver Revue.) V rozmezí let 1985-1989 vyšlo pět obsáhlých čísel. V roce 1990 byl pak Host oficiálně zaregistrován jako časopis s dvouměsíční periodicitou a během několika let si vydobyl uznání ve spektru literárních časopisů. Jeho podobu ponejvíce ovlivňoval tehdejší redaktor a později šéfredaktor Igor Fic (do roku 1995). Zájem o časopis vzrůstá od poloviny 90. let, kdy postupně zvyšuje svou periodicitu a vedení redakce přebírají Miroslav Balaštík a Tomáš Reichel, kteří později iniciovali přechod od časopisu sborníkového typu k otevřené čtenářské revue.

V lednu roku 1999 mění Host svůj časopisecký formát (obrazně i doslova) a stává se tak fakticky jediným literárním časopisem tohoto typu v České republice.

Přehled čísel