Metoda SUZUKI

Martina Pudelová, Eva Vičarová

Metoda SUZUKI

Číslo: 2/2019
Periodikum: Hudební výchova

Klíčová slova: Suzuki metoda, metoda mateřského jazyka, houslová škola, hudební vzdělávání, prostředí.

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Metoda Suzuki je ve specializovaném hudebním

vzdělávání fenoménem 20. století,
který po Asii zasáhl USA, Evropu
a konečně se začíná rozvíjet i v České
republice. Pedagogický systém s názvem
Talent Education Movement, který původně
pro výuku hry na housle ve 40. letech
vytvořil japonský houslista a pedagog
Shinichi Suzuki (1898−1998), je založen
na přirozeném rozvíjení schopností metodou
mateřského jazyka. Specifikem metody
je upřednostňování vlivu prostředí
nad vrozenými, resp. dědičnými vlohami
a výuka dětí od nejútlejšího věku.