Diagnostika jazykových kompetencí u dětí s odlišným mateřským jazykem – 8 současná situace, meze a možnosti

Linda Doleží

Diagnostika jazykových kompetencí u dětí s odlišným mateřským jazykem – 8 současná situace, meze a možnosti

Číslo: 1/2018
Periodikum: Didaktické studie

Klíčová slova: děti s odlišným mateřským jazykem, diagnostika, jazykové kompetence, psycholingvistika, jazyková akvizice

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: V příspěvku se zamýšlím nad možnostmi jazykové diagnostiky

u dětí s odlišným mateřským jazykem. Analyzuji vybrané dostupné materiály
z hlediska využitelnosti pro tuto cílovou skupinu v různých věkových
kategoriích, které máme v současné době k dispozici. Poukazuji na omezení
ve využitelnosti těchto materiálů, jež plynou z jejich charakteru a z charakteru
jazykové situace, v níž se nachází naše cílová skupina. V neposlední
řadě se věnuji možnostem (nejen) jazykové diagnostiky a nutným předpokladům
pro to, aby mohla zdárně fungovat.