Vascular morphology, symptoms, diagnostics and treatment of brainstem ischemic stroke

Dušan Ospalík, Robert Bartoš, Veronika Němcová, Štěpánka Brušáková, David Černík, Filip Cihlář, Aleš Hejčl, Hynek Zítek, Martin Sameš

Vascular morphology, symptoms, diagnostics and treatment of brainstem ischemic stroke

Číslo: 2/2020
Periodikum: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
DOI: 10.14735/amcsnn2020127

Klíčová slova: vertebrobazilární povodí – perforující arterie – ischemická cévní mozková příhoda – kmenové syndromy – reperfuzní terapie

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Znalost mikroanatomie kmenových perforujících arterií nám může pomoci správně lokalizovat ischemické léze, vysvětlit a správně anatomicky popsat syndromy kmenových lézí. Význam jejich detailní znalosti roste s možnostmi akutní reperfuzní terapie a zvyšující se frekvencí aktivní léčby ischemických mozkových příhod v zadním povodí. Samozřejmě se bez ní neobejde neurochirurg při operacích v této oblasti. Cílem této práce je prezentovat aktuální pohled na anatomii arterií mozkového kmene, kmenové syndromy, možnosti zobrazení a reperfuzní terapii vertebrobazilárního povodí.