Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Vydavatelství: Brno: Ambit media
Rok vydání: 1938-

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Předplatné

Přečíst po přihlášení

Anotace: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie je oficiální časopis pěti odborných společností v České republice a Slovensku: Česká neurologická společnost, Česká neurochirurgická společnost, Slovenská neurologická společnost, Slovenská neurochirurgická společnost, Česká společnost dětské neurologie.

Je veden prestižní redakční radou, publikuje původní práce, přehledové články, krátká sdělení, kazuistiky, komentáře, personalie, doporučené postupy.

Časopis je impaktovaný, recenzovaný, indexovaný ve světových databázích (Thomson Reuters, Web of Science, Index Copernicus, EMBASE/Excerpta Medica, Bibliographia Medica Čechoslovaca, Scopus), vybrané články jsou označeny identifikátorem DOI, který usnadňuje jejich vyhledávání na internetu.

Přehled čísel