Juvenilní hypertenze

M. Vícha, J. Václavík

Juvenilní hypertenze

Číslo: 2/2018
Periodikum: Kardiologická revue - Interní medicína

Klíčová slova: juvenilní hypertenze –  arteriální hypertenze –  tlak krve –  sekundární hypertenze –  izolovaná systolická hypertenze –  farmakoterapie –  doporučení –  léčba

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Arteriální hypertenze patří mezi nejčastější kardiovaskulární onemocnění v klinické praxi. Dia­gnostika i terapie mladších pacientů má svá specifika pro častější výskyt sekundárních forem hypertenze. Zvláště u mladých mužů je nutné myslet na tzv. falešnou izolovanou systolickou hypertenzi. K zahájení i udržování terapie je možno užívat kterékoli ze základních pěti skupin antihypertenziv za současného respektování lékových interakcí a kontraindikací. Až na výjimky je cílový krevní tlak v ambulanci lékaře stanoven na < 140/ 90 mm Hg.