Interakce léčiv se zaměřením na vybrané lékové skupiny v kardiologii

J. Juřica

Interakce léčiv se zaměřením na vybrané lékové skupiny v kardiologii

Číslo: 3/2020
Periodikum: Kardiologická revue - Interní medicína

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Riziko lékové interakce roste s počtem užívaných léčiv. Čísla se mezi studiemi různí, nicméně dle jedné z prací je riziko lékové interakce při současném užívání do pěti léčiv jen 4 %, při užívání 5–10 různých léčiv stoupá k 10 %, ve skupině užívající 11–15 léčiv dosahuje přes 28 %, při užívání 16–20 různých léčiv vzrůstá až k 54 %. Důvodů a možných vysvětlení je mnoho a každý systém má svá specifika. Cílem tohoto článku je shrnout základní typy interakcí a uvést příklady lékových interakcí v kardiologii.