Hypothalamic inflammation and somatic diseases

Boris Mravec, Alena Szelle Černáčková

Hypothalamic inflammation and somatic diseases

Číslo: 3/2018
Periodikum: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
ISBN: 1210-7859
DOI: 10.14735/amcsnn2018278

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Hypotalamus je kľúčovou štruktúrou podieľajúcou sa na udržiavaní homeostázy. Viaceré faktory, ako napr. dlhodobé zvýšenie plazmatických hladín nasýtených mastných kyselín alebo prozápalových cytokínov, môžu vyvolať hypotalamický zápal. Tento zápal narúša homeostatické regulácie a môže sa podieľať na vzniku somatických chorôb, prípadne môže mať negatívny vplyv na priebeh už prítomných somatických chorôb. Hypotalamický zápal zohráva úlohu v etiopatogenéze obezity, diabetes mellitus, hypertenzie a kachexie. Poznanie príčin a mechanizmov, ktoré sa podieľajú na vzniku hypotalamického zápalu, umožňuje komplexnejší pohľad na etiopatogenézu somatických chorôb, a vytvára tak podklad pre zavedenie nových postupov v ich liečbe.