Komplexná starostlivosť o diabetikov s membrovaskulárnou artériovou chorobou a multiorgano-multivaskulárnou chorobou

P. Gavornik, A. Dukát, Ľ. Gašpar, G. Gubo, N. Bežillová, M. Kováčová, E. Gavorníková, A. Petrášová, I. Gašparová, L. Sabolová, M. Kučera, K. Kusendová , A. Uhrinová, M. Bendžala, D. Mesárošová

Komplexná starostlivosť o diabetikov s membrovaskulárnou artériovou chorobou a multiorgano-multivaskulárnou chorobou

Číslo: 1/2019
Periodikum: Kardiologická revue - Interní medicína

Klíčová slova: membrovaskulárna artériová choroba –  multiorgano-multivaskulárna choroba –  prevencia –  liečba –  angiológia/ vaskulárna medicína –  diabetológia

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Membrovaskulárna artériová ischemická choroba je dôležitou manifestáciou systémovej aterosklerózy a iných artériových chorôb cievneho systému. Čím nižší je členkovo-ramenový tlakový index, tým väčšie je riziko vzniku závažných akútnych instabilných organovaskulárnych príhod (napr. akútneho infarktu myokardu, náhlej cievnej mozgovej príhody). V práci sa rozoberá komplexná prevencia a liečba membrovaskulárnej artériovej choroby. Angiológia/ vaskulárna medicína je najrýchlejšie sa rozvíjajúcou špecializáciou internej medicíny.