Realizace pohybových aktivit v předškolním vzdělávání

Iva Kouřilová, Hana Janošková

Realizace pohybových aktivit v předškolním vzdělávání

Číslo: 3/2021
Periodikum: Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání

Klíčová slova: mateřská škola, předškolní vzdělávání, pohybový režim dětí, spontánní pohybové aktivity, řízené pohybové aktivity, pohybové vzdělávání

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Cíl sdělení: Cílem příspěvku je posoudit a porovnat český Rámcový vzdělávací program pro

předškolní vzdělávání se zdravotními doporučeními pro pohybový režim dětí a s realitou pohybového vzdělávání v praxi mateřských škol.
Strukturace výkladu: Východiskem pro porovnání je vzdělávací obsah Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a přímé pozorování pohybové aktivity dětí v mateřských školách. Pozorovány byly třídy v běžné mateřské škole a v mateřské škole zapojené do
programu Mateřská škola podporující zdraví. Objem řízených a neřízených pohybových aktivit
byl sledován metodou přímého pozorování a měření času.
Zjištění: Bylo zjištěno, že celkový objem pohybových aktivit ve sledovaných mateřských
školách odpovídá požadavkům na optimální pohybový režim dětí. Objem zaznamenaných
řízených pohybových aktivit v poměru ke spontánním pohybovým činnostem je nevyvážený
a zřejmě nestačí k plnění kvalitativních požadavků na pohybové vzdělávání dětí.
Závěry: Na základě provedeného pozorování lze doporučit, aby také řízeným pohybovým
aktivitám byla v mateřských školách věnována pozornost a vymezen odpovídající časový prostor,
který dostatečně podpoří zvládnutí pohybových dovedností, které by odpovídalo věku a nárokům
na pohybové vzdělávání předškolních dětí.