Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání

Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání

Vydavatelství: Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
Rok vydání: 2017

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Časopis Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání je odborný recenzovaný časopis zaměřený na oblast gramotnosti a vzdělávání v tom nejširším pohledu. Jeho cílem je prostředkovat nové poznání v dané problematice a dát tak podněty pro rozvoj praxe i propojení vědy, výzkumu a praxe. Zaměřuje se na témata čtenářské, matematické, informační a přírodovědné gramotnosti a pregramotnosti, ale také na témata s nimi souvisejícími. Časopis je zároveň platformou pro rozvoj pedagogické psychologie, primární pedagogiky, oborových didaktik, speciální a sociální pedagogiky jako vědních disciplín.

Přehled čísel