Impact of the COVID-19 pandemic on sleep medicine in the Czech Republic and Slovakia

Samuel Genzor, Milan Sova, Imrich Mucska, Jaroslav Lněnička, Shayan Nadjarpour, Karel Šonka

Impact of the COVID-19 pandemic on sleep medicine in the Czech Republic and Slovakia

Číslo: 4/2020
Periodikum: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
DOI: 10.14735/amcsnn2020421

Klíčová slova: COVID-19 – obstrukční spánková apnoe – přetlaková ventilace – spánek

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Cíl: Pandemie COVID-19 zasáhla celý systém zdravotní péče. Cílem studie je zjistit dopad pandemie na oblast spánkové medicíny v ČR (CZE) a na Slovensku (SVK).

Metody: Dotazníková studie 23 spánkových pracovišť (sleep departments; SD) (16 CZE; 7 SVK) v období 5.–17. 5. 2020.

Výsledky: Provoz zcela přerušilo 43,5 % SD. Součet odhadů neprovedených nočních monitorací spánku v referujících pracovištích je 1 100 a součet odhadů neprovedených titrací terapie přetlakovou ventilací je 580. Vzhledem k podílu SD, které odpověděly, odhadujeme, že z důvodu COVID-19 nebylo v CZE a na SVK dohromady provedeno přibližně 1 900 nočních monitorací spánku a 1 000 titrací terapie přetlakovým dýcháním. Situace se nejspíše v nebližší době nezlepší, 59,1 % SD předpokládá nižší počet diagnostikovaných/léčených pacientů ve srovnání s rokem 2019 (53,3 % CZE; 71,4 % SVK) a k 31. 5. 2020 nebude v provozu 34.8 % SD nebo bude jejich kapacita výrazně snížena (23,5 % CZE; 57,1 % SVK).

Závěr: Spánková medicína v CZE a na SVK byla těžce zasažena COVID-19 a výrazné snížení počtu diagnostických a terapeutických výkonů může být považována za jednu z „kolaterálních škod“.