Vliv terapie perindoprilem na kardiovaskulární přínosy v České republice

J. Suchopár

Vliv terapie perindoprilem na kardiovaskulární přínosy v České republice

Číslo: 4/2018
Periodikum: Kardiologická revue - Interní medicína

Klíčová slova: perindopril – ACE inhibitory – spotřeba léčiv – mortalita – morbidita

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Perindopril patří ke kardiovaskulárním léčivům s nejlépe doloženou účinností a bezpečností. Údaje z řady randomizovaných, kontrolovaných, multicentrických a dostatečně robustních studií jednoznačně prokazují snížení mortality a morbidity u pacientů léčených perindoprilem, resp. jeho kombinací s indapamidem či amlodipinem. Česká republika je ve spotřebě perindoprilu (a obecně ACE inhibitorů) na světové špičce. Spotřeba perindoprilu v posledních 4 letech odpovídá terapii více než 700 tisíc pacientů. Podávání perindoprilu v podmínkách běžné klinické praxe v ČR snižuje mortalitu i morbiditu. Z provedených výpočtů lze odvodit, že v ČR podávání perindoprilu velmi pravděpodobně zabránilo v posledních 4 letech více než 6 000 úmrtí.