Perindopril a léčba kardiovaskulárních onemocnění aneb 25 let úspěšného působení perindoprilu v kardiologii

J. Vítovec, J. Špinar, L. Špinarová

Perindopril a léčba kardiovaskulárních onemocnění aneb 25 let úspěšného působení perindoprilu v kardiologii

Číslo: 3/2018
Periodikum: Kardiologická revue - Interní medicína

Klíčová slova: perindopril –  inhibitor ACE –  hypertenze –  srdeční selhání –  ischemická choroba srdeční –  cévní mozková příhoda –  diabetes mellitus –  fixní kombinace

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Perindopril je dlouhodobě působící lipofilní inhibitor angiotenzin konvertujícího enzymu s jednodenním dávkováním a vysokou afinitou ke tkáňovému konvertujícímu enzymu. Jeho bezpečnost, účinnost a velmi dobrá tolerance je ověřena u hypertenze, srdečního selhání, dokumentované ischemické choroby srdeční, stavů po cévní mozkové příhodě či infarktu myokardu či prevenci kardiovaskulárního postižení. Perindopril je též součástí řady fixních kombinací, které zlepšují compliance nemocného k léčbě a zvyšují účinky léčby kardiovaskulárních onemocnění.