Digitální gramotnost v kontextu současného vzdělávání

Tomáš Jeřábek, Vladimír Rambousek, Petra Vaňková

Digitální gramotnost v kontextu současného vzdělávání

Číslo: 2/2018
Periodikum: Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání

Klíčová slova: digitální gramotnost, DigComp, koncept, vzdělávání, digital literacy, DigComp, conceptual reference model, education

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Digitální gramotnost je v posledních letech v kontextu českého vzdělávání velmi

diskutované téma, a to jak samotný koncept digitální gramotnosti, tak především způsob jejího
rozvoje v preprimárním, primárním i sekundárním vzdělávání. Cílem studie je sjednotit pojetí
digitální gramotnosti v oblasti českého vzdělávání jako výchozí koncept pro další metodické
a výzkumné studie. Studie představuje koncept digitální gramotnosti, jeho vývoj a souvislost
s koncepty jiných gramotností (např. počítačová, informační či mediální). Studie vymezuje
digitální kompetence včetně jejich dílčích složek a úrovní s přihlédnutím k potřebám rozvoje
digitální gramotnosti ve vzdělávání. Svá vymezení a závěry autoři diskutují v kontextu zahraničních
zdrojů i aktuálně řešeného konceptu v ČR.