Green Mine

Pavel Farkač

Green Mine

Číslo: 1/2022
Periodikum: Zpravodaj Hnědé uhlí

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Skupina Sev.en Energy je v České republice 2. největší výrobce elektřiny a zaměstnává bezmála 1 000

zaměstnanců v oblasti výroby elektřiny a tepla. Celkový počet zaměstnanců skupiny však přesahuje 3 000
a dominantní podíl těchto kapacit je zaměstnán v těžebních provozech lomů Vršany a ČSA v okrese Most.
Z hlediska dodávek tepla do skupiny patří Teplárna Zlín, která zásobuje teplem 17 000 domácností, a také
Teplárna Kladno, která vytápí dokonce 18 000 domácností. Sev.en provozuje také elektrárnu Chvaletice,
která je třetím největším výrobcem elektřiny v ČR s certifikací pro poskytování podpůrných služeb pro
přenosovou soustavu. Je zároveň nejmladší hnědouhelnou elektrárnou v ČR , má za sebou rozsáhlou
ekologizaci a již také dokončenou modernizaci, která prodlouží její životnost. V Ústeckém kraji skupina
Sev.en Energy provozuje svou druhou uhelnou elektrárnu v České republice, a to elektrárnu Počerady, která
je svým instalovaným výkonem 5x 200 MW největší uhelnou elektrárnou v zemi. Rolí skupiny Sev.en Energy
v bezpečném přechodu k bezemisní energetice je naplňovat stále stoupající poptávku po spolehlivé energii
a zároveň pomoci bezpečně transformovat energetické trhy směrem k většímu využití obnovitelných
zdrojů.