Možnosti ovlivnění inzulinové rezistence u jedinců s diabetem 1. typu

D. Karásek

Možnosti ovlivnění inzulinové rezistence u jedinců s diabetem 1. typu

Číslo: 2/2018
Periodikum: Kardiologická revue - Interní medicína

Klíčová slova: diabetes 1. typu –  inzulinová rezistence –  metabolický syndrom –  inzulin –  metformin –  thiazolidindiony –  inkretiny –  glifloziny

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Některá data ukazují, že prevalence obezity u diabetiků 1. typu narůstá rychleji než v běžné populaci, a přibývá tak nemocných, u nichž inzulinová resistence hraje důležitou roli v patogenezi nepříznivých metabolických změn, jež se podílejí na akceleraci kardiovaskulárních komplikací. Nedílnou součástí léčby diabetu jsou nefarmakologické postupy vedoucí k pozitivním změnám životního stylu. Sdělení se věnuje současným možnostem ovlivnění inzulinové resistence u diabetiků 1. typu, zejména pomocí farmakologických prostředků vč. antidiabetik, jež jsou primárně určena k léčbě diabetu 2. typu.