Plicní arteriální hypertenze a těhotenství

M. Hutyra, J. Přeček, K. Navrátil

Plicní arteriální hypertenze a těhotenství

Číslo: 4/2018
Periodikum: Kardiologická revue - Interní medicína

Klíčová slova: plicní arteriální hypertenze –  těhotenství –  porod –  antagonisté endotelinových receptorů –  léky ovlivňující bio­logickou dostupnost oxidu dusnatého –  analoga prostacyklinu

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Plicní arteriální hypertenze (PAH) je primární onemocnění plicních arteriol, které je charakterizováno vaskulární proliferací a remodelací. Následně dochází vlivem progredujícího onemocnění ke zvýšení plicní cévní rezistence, selhání pravé komory a v krajním případě úmrtí. I přes konvenční a symp­tomatickou léčbu PAH, se jedná o dosud nevyléčitelné onemocnění. V uplynulých desetiletích bylo dosaženo významného pokroku v léčbě PAH. Vzhledem k vysoké úmrtnosti pa­cientek s PAH se těhotenství nedoporučuje. Pokud k němu dojde a pa­cientka si přeje v těhotenství pokračovat, pak se léčba vede inhibitory fosfodiesterázy 5, prostanoidy a podpůrnou léčbou podle potřeby. Ostatní léky (antagonisté endotelinových receptorů, oxid dusnatý) jsou kontraindikovány z důvodu teratogenního účinku.