Dural reconstruction with usage of xenogenic bio­material

Zdeněk Večeřa, Ondřej Krejčí, Michael Houdek, Radim Lipina, Martin Kanta

Dural reconstruction with usage of xenogenic bio­material

Číslo: 6/2018
Periodikum: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
DOI: 10.14735/amcsnn2018686

Klíčová slova: tvrdá plena – likvorová píštěl – meningitida – neurochirurgie

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Vodotěsná rekonstrukce tvrdé pleny představuje optimum a zlatý standard intradurálních neurochirurgických operací. Cíl: Srovnání autologního štěpu a xenogenního bio­materiálu použitého k rekonstrukci durálních defektů. Soubor a metodika: Prospektivní studie hodnotila 86 operovaných pacientů. Pacienty jsme rozdělili do dvou skupin. U první skupiny byla k rekonstrukci tvrdé pleny použita pacientova vlastní tkáň – fascie, periost, u druhé poloviny byl defekt přešit xenogenním biomateriálem. Obchodní název preparátu je Durální graft Biodesign® (Cook-Medical, Bloomington, IN, USA). V obou skupinách jsme sledovali incidenci likvorové píštěle, infekční a neinfekční komplikace hojení. Výsledky: Likvorová píštěl se ve sledované skupině vyskytla 11,6 %, v kontrolní skupině při užití vlastního štěpu byla 9,3 %. Četnost infekčních komplikací byla nízká, shodně 4,6 % v obou skupinách. U všech pacientů probíhala standardní péče o operační ránu dle zvyklostí pracoviště. Alergickou reakci ani rejekci štěpu jsme ve sledované skupině nezaznamenali. Kompletního sledování bylo dosaženo u 77 případů (89,5 %) pacientů. Rozdíl v incidenci likvorové píštěle mezi oběma postupy neprokázala statistickou významnost (p < 0,05). Závěr: Biomateriál se pro jednoduchost užití jeví jako vhodný alternativní kandidát k rekonstrukci durálních defektů.