Srdeční selhání, kardiomyopatie a gravidita

J. Krejčí

Srdeční selhání, kardiomyopatie a gravidita

Číslo: 4/2018
Periodikum: Kardiologická revue - Interní medicína

Klíčová slova: heart failure –  cardiomyopathy –  pregnancy - srdeční selhání - kardiomyopatie - těhotenství

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: V průběhu těhotenství a při porodu dochází k řadě hemodynamických změn, které mohou mít závažný dopad na nemocné s přítomností srdečního selhání (SS), případně vést k jeho manifestaci u předtím asymp­tomatické ženy. Dia­gnostika SS v těhotenství může být komplikována přítomností průvodních obtíží gravidity, které mohou zakrýt skutečnou příčinu tohoto stavu. Pokud je SS známo již před graviditou, je naším úkolem podílet se na prekoncepčním poradenství, zhodnocení rizika gravidity pro matku i plod, na úpravách medikace v průběhu těhotenství a diskuzi o opatřeních zajišťujících bezpečný průběh porodu. Nejčastější příčinou SS v graviditě jsou kardiomyopatie. Nejde o homogenní skupinu onemocnění, u ně­kte­rých typů je těhotenství snášeno dobře, existují ale případy, které jsou kontraindikací pro plánovanou graviditu, popř. mohou být důvodem k přerušení již probíhajícího těhotenství. Mnohé formy kardiomyopatií jsou geneticky vázané, a jsou tak spojeny s možným přenosem onemocnění na potomka. Pro optimalizaci péče o ženy se SS, které plánují graviditu či jsou již těhotné, je žádoucí vytvořit specializované multioborové týmy, jejichž důležitou součástí je i kardiolog. Klíčová slova:srdeční selhání –  kardiomyopatie –  těhotenství