Příprava peletizovaného adsorbentu z elektrárenského popílku

Zuzana Strolená, Marek Staf, Barbora Miklová, Lukáš Anděl, Jaroslav Kusý, Josef Valeš, David Koloušek

Příprava peletizovaného adsorbentu z elektrárenského popílku

Číslo: 2/2020
Periodikum: Zpravodaj Hnědé uhlí

Klíčová slova: adsorpce, peletizace, oxid uhličitý, spaliny, zeolit, popílek

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Studie se věnuje výzkumu přípravy zeolitu z odpadního popílku s následnou úpravou peletizací bez užití aditiva, jen

s využitím technologické vody. Výsledný produkt byl laboratorně testován jako potenciální adsorbent pro záchyt oxidu
uhličitého ze spalin. Na základě dlouhodobých zkušeností a výsledků předchozích experimentů s rozsáhlou vzorkovou
základnou byl do zpracování této studie zahrnut jediný, vhodně zvolený popílek. V rámci příspěvku je diskutován především
vliv peletizačního procesu na adsorpční kapacitu produktu, měřenou pomocí laboratorní průtočné aparatury s pevným
ložem zkoumaného adsorbentu. Kromě vlivu homogenizace a lisování byl ověřen i negativní dopad příliš vysokých teplot
sušení, resp. kalcinace peletizovaného produktu na jeho sorpční vlastnosti.