Plicní hypertenze a syndrom obstrukční spánkové apnoe

S. Genzor, M. Sova, V. Kolek, M. Hutyra

Plicní hypertenze a syndrom obstrukční spánkové apnoe

Číslo: 3/2019
Periodikum: Kardiologická revue - Interní medicína

Klíčová slova: spánková apnoe – plicní hypertenze – přetlaková ventilace

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Syndrom obstrukční spánkové apnoe (obstructive sleep apnoea syndrome –  OSAS) je poměrně často asociován se vznikem plicní hypertenze (PH) –  ta je přitom spojena s vyšší kardiovaskulární morbiditou i mortalitou. V tomto přehledu jsou shrnuty hlavní patofyziologické mechanizmy vedoucí ke zvýšenému výskytu PH u OSAS, klinické důsledky vztahu OSAS a PH a doporučení pro praxi. Terapie pa­cientů s OSAS musí být komplexní a je nutno pomýšlet také na možnost přítomnosti PH. Pokud je PH klinicky signifikantní a terapeutickým ovlivněním jí nelze ovlivnit, tak je na místě rovněž specifická terapie PH.