Pojetí čtenářské pregramotnosti v české republice; minulost a současnost

Eva Rybárová

Pojetí čtenářské pregramotnosti v české republice; minulost a současnost

Číslo: 2/2019
Periodikum: Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání

Klíčová slova: čtenářská pregramotnost, institucionální vzdělávání, historie předškolního vzdělávání

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Předkládaná studie si klade za cíl zmapovat pojetí čtenářské pregramotnosti v minulosti v České republice. V úvodní části se stručně věnuje historii institucionálního vzdělávání

u nás a navazuje přehledem historického vývoje chápání čtenářské pregramotnosti Současné
pojetí je objasněno analýzou obsahu Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a seznámením s obsahem publikací zaměřených na čtenářskou pregramotnost, které jsou
v současné době na trhu. V závěru je toto pojetí konfrontováno s oblastmi čtenářské gramotnosti, jak vyplývají z její defi nice. Studie přináší doporučení pro případnou revizi Rámcového
vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.