Indapamid není jen diuretikum

L. Špinarová, J. Špinar, J. Vítovec

Indapamid není jen diuretikum

Číslo: 4/2019
Periodikum: Kardiologická revue - Interní medicína

Klíčová slova: indapamid – hypertenze – hypertrofie levé komory – prognóza pa­cientů

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Indapamid není pouze diuretikum, ale prostřednictvím prostaglandinů a zvýšením vstupu kalcia do hladkých buněk cév má také vazodilatační efekt. Je metabolicky neutrální na hladiny glykemie či lipidů. Účinně snižuje krevní tlak a v kombinaci s perindoprilem má také mortalitní data ze studií HYVET a ADVANCE. O cerebroprotektivitě přináší data studie PROGRESS. Dvě metaanalýzy z recentní doby přinášejí také data o jeho vlivu na regresi hypertrofie levé komory, která je výraznější než u hydrochlorothiazidu. Pokles krevního tlaku při léčbě antihypertenzivy je samozřejmým, nikoliv jediným kritériem volby antihypertenziva. Snížení závažných kardiovaskulárních příhod a mortality je skutečný důvod antihypertenzní léčby. Pokud v léčbě hypertenze volíme diuretikum, měl by být lékem volby indapamid.