Role epikardiálního tuku v patofyziologii srdečních onemocnění

F. Souček, J. Novák

Role epikardiálního tuku v patofyziologii srdečních onemocnění

Číslo: 3/2018
Periodikum: Kardiologická revue - Interní medicína

Klíčová slova: obezita –  kardiovaskulární riziko –  epikardiální tuková tkáň

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Obezita je považována za významný rizikový faktor rozvoje kardiovaskulárních onemocnění (KVO). Změnil se pohled na tukovou tkáň, která je v současnosti vnímána jako metabolicky aktivní orgán. Větší význam v patofyziologii KVO se dává tukové tkáni viscerální. Epikardiální tuková tkáň (epicardial adipose tissue – EAT), která s viscerální tukovou tkání sdílí stejný embryonální původ, je kvůli své blízkosti k srdci v současnosti široce studována pro její možné zapojení v patofyziologii KVO. EAT produkuje řadu bio­logicky aktivních látek, které mohou ovlivňovat přilehlý myokard parakrinní či vazokrinní cestou. Nejvíce důkazů je k dispozici o vlivu EAT v patofyziologii aterosklerózy a ischemické choroby srdeční, nicméně existuje řada důkazu o jeho vlivu i v patofyziologii fibrilace síní a srdečního selhání. Tento přehledový článek podává informaci o aktuální úrovni poznatků o roli EAT v patofyziologii KVO a jeho možném terapeutickém ovlivnění.