Postavení nebivololu v terapii kardiovaskulárních onemocnění

F. Málek

Postavení nebivololu v terapii kardiovaskulárních onemocnění

Číslo: 1/2019
Periodikum: Kardiologická revue - Interní medicína

Klíčová slova: kardiovaskulární onemocnění –  nebivolol –  endoteliální funkce –  koronární průtok –  funkce levé komory –  srdeční selhání –  snášenlivost

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Nebivolol je řazen do třetí generace betablokátorů, má vazodilatační vlastnosti. Nebivolol prošel rozsáhlým experimentálním i klinickým výzkumem, díky kterému je schválen pro léčbu arteriální hypertenze a chronického srdečního selhání. Nebivolol zlepšuje endoteliální funkci, tím se jeví být výhodným v terapii arteriální hypertenze. Pozitivní vliv nebivololu na systolickou i diastolickou funkci levé komory byl testován v mortalitní studii prokazující příznivý vliv nebivololu na mortalitu a morbiditu starších pa­cientů s chronickým srdečním selháním. Díky svým farmakologickým vlastnostem je tolerován i u starších nemocných.