Centra environmentálního vzdělávání z pohledu učitelů

Jan Činčera, Filip Havlíček

Centra environmentálního vzdělávání z pohledu učitelů

Číslo: 2/2016
Periodikum: Envigogika
DOI: 10.14712/18023061.534

Klíčová slova: centra environmentálního vzdělávání; poptávka; učitelé; školy; programy

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Studie prezentuje průzkum provedený na množině učitelů (N=165) zapojených do sítě pro metodickou podporu environmentální výchovy M.R.K.E.V. a Mrkvička. Průzkum hodnotil význam, jaký respondenti přikládají centrům environmentální výchovy, a jejich důvody pro volbu služeb nabízených těmito centry. Výsledky ukazují, že učitelé považují roli center environmentální výchovy za nezastupitelnou a úroveň jejich služeb za velmi kvalitní. Od center si poptávají především krátké programy, služby využívají opakovaně v průběhu roku a vybírají si je na základě dobré zkušenosti, ceny a vzdálenosti. Studie dále diskutuje některé problematické aspekty, které z těchto výsledků vyplývají.