Novinky o familiární hypercholesterolemii pro kardiology

Martina Vaclová, M. Vrablík

Novinky o familiární hypercholesterolemii pro kardiology

Číslo: 2/2019
Periodikum: Kardiologická revue - Interní medicína

Klíčová slova: familiární hypercholesterolemie – sekundární prevence – kardiovaskulární riziko – statin – ezetimib – PCSK9 inhibitor – projekt MedPed

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Familiární hypercholesterolemie (FH) je dědičné onemocnění, které prokazatelně zvyšuje riziko aterosklerotických komplikací. Prevalence FH mezi kardiologickými pacienty je vyšší než v běžné populaci. Vzhledem k dosažitelné a velmi účinné léčbě je vhodné, aby byli pacienti dia­gnostikováni a adekvátně léčeni dle výše kardiovaskulárního rizika. Tím lze předejít kardiovaskulárním komplikacím progredující aterosklerózy. Základem léčby je vysoko dávkovaný vysoce účinný statin v kombinaci s ezetimibem a při splnění úhradových kritérií i s inhibitory PCSK9. Pacientům s FH poskytuje péči síť pracovišť projektu MedPed (Make early dia­gnoses to Prevent early deaths in Medical Pedigrees).