Pragnancy and multiple sclerosis from a neurologist’s point of view

Pavel Hradílek, Eva Meluzínová, Ivana Kovářová

Pragnancy and multiple sclerosis from a neurologist’s point of view

Číslo: 6/2018
Periodikum: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
DOI: 10.14735/amcsnn2018647

Klíčová slova: roztroušená skleróza – reprodukce – DMD

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Ženy v reprodukčním věku tvoří majoritní populaci mezi pacienty s RS. Jejich léčbu je tedy třeba vést s ohledem na možný výskyt gravidity, která by měla být vždy plánovaná. Jen za těchto podmínek je možné s dostatečným předstihem upravit léčbu nemocné tak, aby plod v časné fázi gravidity nebyl ohrožen zvýšeným rizikem nesprávného vývoje. Práce pojednává o rizicích jednotlivých léků DMD (disease modifying drugs) užívaných pro RS v časné fázi gravidity a také v období laktace a přináší praktická doporučení v jednotlivých situacích.