Doporučená vyšetření v infekční sérologii u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním

B. Boualay

Doporučená vyšetření v infekční sérologii u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním

Číslo: 1/2020
Periodikum: Kardiologická revue - Interní medicína

Klíčová slova: vakcinace – vyšetření protilátek – interpretace výsledků – sérologické nálezy

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Mezi nejčastější civilizační choroby patří bezesporu kardiovaskulární onemocnění. Pacienti s tímto onemocněním jsou rizikovou skupinou, která by měla klást důraz na prevenci proti infekcím. Následující příspěvek by měl kolegům – klinickým lékařům sloužit jako určitý návod při rozhodování, zda očkovat nebo ne, a jak správně zvolit příslušné laboratorní vyšetření.