Idiopatická plicní fibróza – změny v dia­gnostice a léčbě

M. Vašáková

Idiopatická plicní fibróza – změny v dia­gnostice a léčbě

Číslo: 3/2019
Periodikum: Kardiologická revue - Interní medicína

Klíčová slova: idiopatická plicní fibróza – dia­gnóza – léčba

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Idiopatická plicní fibróza (IPF) patří mezi nejobtížněji léčitelné a zároveň nejzávažnější plicní nemoci s prognózou podobnou rakovině plic. Velmi pravděpodobně jsou epidemiologická data v řadě zemí podhodnocena, neboť IPF bývá dia­gnosticky zaměňována s jinými dia­gnózami nebo není dia­gnostikována vůbec. V minulém století, kdy byla poprvé poznána, se jednalo o dia­gnózu raritní, nyní je nepochybně incidence IPF na vzestupu, na čemž se jistě podílí i zlepšená dia­gnostika. Původně se jednalo o nemoc neléčitelnou, což se změnilo až v posledních 8 letech s nástupem antifibrotických léků. Díky tomu je dána nemocným šance na lepší přežití, i když zcela vyléčit IPF stále nedovedeme.