Mobilní mlžící zařízení „MARS 1“ s RMJ 630 N3

Vlastimil Moni

Mobilní mlžící zařízení „MARS 1“ s RMJ 630 N3

Číslo: 1/2022
Periodikum: Zpravodaj Hnědé uhlí

Klíčová slova: prach - prašnost - mlžení - rotační mlžící jednotka - skládka - mobilní zařízení

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Zvýšené koncentrace prachu v ovzduší jsou vnímány jako významně obtěžující prvek. V pracovním prostředí

prach může rovněž způsobovat zdravotní rizika. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. se zabývá problematikou
snižování prašnosti na pracovištích již řadu let. V rámci své činnosti představil a úspěšně do hornické praxe
implementoval řadu technických inovací, které úspěšně zamezovaly šíření prachu od zdroje do okolního
prostředí. Předkládaný článek si klade za cíl poskytnout souhrnné informace o nejnovějším mobilním
mlžícím zařízení. Dále stručně informuje o vývoji prototypu tohoto zařízení, provedených poloprovozních
zkouškách a zkouškách in situ, které byly realizovány v místě instalace zařízení v rámci prokázání účinnosti
v areálu výsypky státního podniku DIAMO.