Genetic and neurobio­logical aspects of comorbid occurence of autism spectrum disorder and epilepsy

Pavlína Danhofer, Ondřej Horák, Štefánia Aulická, Katarína Česká, Jana Pejčochová, Lenka Fajkusová, Hana Ošlejšková

Genetic and neurobio­logical aspects of comorbid occurence of autism spectrum disorder and epilepsy

Číslo: 2/2019
Periodikum: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
DOI: 10.14735/amcsnn2019148

Klíčová slova: autizmus – epilepsie – poruchy autistického spektra – genetika – PAS

Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.

Přečíst po přihlášení

Anotace: Poruchy autistického spektra (PAS) se řadí mezi neurovývojové a neuropsychiatrické poruchy s klinickou manifestací v dětském věku. V posledních letech se tato porucha dostává do popředí vědeckého zájmu, a to především z důvodu narůstající prevalence až na 1/ 68 v roce 2014. Odhalují se genetické příčiny poruchy a patofyziologické mechanizmy, které by se na rozvoji PAS mohly podílet. Komorbidní výskyt s epilepsií je poměrně častý, a to až ve 46 % případů. Práce shrnuje dosavadní poznatky v této oblasti se zaměřením na hypotézu excitačně-inhibiční nerovnováhy. Jsou probrány i ně­kte­ré genetické příčiny PAS a současné možnosti diagnostiky. Patofyziologie komorbidního výskytu PAS a epilepsie je diskutována z pohledu možných terapeutických intervencí.